Baseline measurement and gap-analysis

lijntje-2
dataprotection-icon

ASSESSMENT

Bij de nulmeting wordt grondig getoetst en vastgesteld in welke mate de organisatie aan de eisen van de GDPR voldoet. Er wordt een overzicht opgesteld van mogelijke risico’s waar de organisatie mee te maken kan krijgen in het kader van het verwerken van persoonsgegevens.

Een gedegen inventarisatie zorgt voor het juiste inzicht en legt ook direct de aandachtspunten bloot. Deze aandachtspunten vormen het uitgangspunt voor de gap-analyse. Het doel van de gap-analyse is om de afstand te zien van de huidige stand van de organisatie tot de vereisten vanuit de wet, waaronder op het gebied van het gewenste beveiligingsniveau.

How can we support you and your organization?

CONTACT